Harmonija – Nastupi u 2010. godini

Prilog za svaki nastup dat je pojedinačno i može se otvoriti iz kategorije NASTUPI u glavnom meniju. U ovom prilogu dajemo spisak svih nastupa Ženske vokalne grupe “Harmonija” u 2010. godini. Do pojedinačnih nastupa može se doći i iz ovog priloga ako kliknete na odgovarajući link. Continue Reading →