Ime

Legenda o nastanku Budve

Najpoznatiju autentičnu legendu o postanku Budve iznosi Stefan Vizantinac (VIv) prenoseći navode Filona iz Biblosa iz II vijeka nove ere, a vezuje je za mitsku ličnost Kadma, herosa iz Beotije i osnivača grada Tebe, sina feničanskog kralja Agenora i kraljice Telefase.

Kadmo je napustio zavičaj tražeći svoju sestru Europu koju je oteo Zevs. U toj potrazi boravio je u mnogim grčkim gradovima, da bi se po naredbi Delfijskog proročišta skrasio u Beoti i tu osnovao čuvenu Tebu kojom je dugo vladao. Bogovi su mu ovdje za ženu dali Harmoniju, ćerku boga Aresa i Afrodite.

U dubokoj starosti supružnici su prognani iz Tebe i na volovskoj zaprezi se uputili u zemlju Enhelejaca, gdje su osnovali novi grad – Budvu (Bouthoe).

Po predanju Budva je i dobila ime po volovima koji su doveli Kadma i Harmoniju u ove krajeve ( grčki: bous – vo).

Enhelejcima je prorečeno da će pobjediti svoje susjede Ilire ako za vođu izaberu Kadma. Pošto su tako i učinili, predvođeni Kadmom pobjedili su Ilire i zagospodarili njihovom zemljom. Harmonija je ovdje Kadmu rodila sina ilirija, a pred smrt su zbog ubistva zmaja – Aresovog sina, po kazni bogova, pretvoreni u zmije sa karakterističnim plavim pjegama. Njihov grob se, po predanju, nalazi negdje na prostoru Boke Kotorske ili Drača.

Budva - Stari grad

Ženska vokalna grupa

Ženska vokalna grupa osnovana je 1983. godine kao vokalna grupa KUD “KANJOŠ” iz Budve, u čijem sastavu je radila sve do 1989. godine, kada se osamostalila. Poznati novinar i prevodilac Bratislav Kokolj inspirisan legendom o postanku Budve predložio je da Ženska vokalna grupa uzme naziv “Harmonija”, što su tadašnje članice rado prihvatile.

Harmonija - 1