Kontakt

znak_harmonije

Ženska vokalna grupa “Harmonija”
Dositejeva bb (zgrada Muzičke škole),
BUDVA, MONTENEGRO

umjetnički rukovodilac:
Mirjana Pajović
+382 69 401 233

E-mail:
harmonija@t-com.me

Harmonija - Moderna galerija 2014