Repertoar

Harmonija nije programski orjentisana na klasičan repertoar primorskih klapa, već njeguje raznovrstan melos: pored karakterističnog primorskog melosa, na repertoaru su i kompozicije starih majstora, horske arije iz popularnih opera, starogradske pjesme, izvorne narodne pjesme kao i zabavne melodije.

Harmonija - 2

Znatan dio repertoara, čine kompozicije za koji je tekst, muziku i aranžman uradila Mirjana Pajović, umjetnički rukovodilac grupe od osnivanja.

Harmonija - 3