Članice

Sadašnji sastav grupe: Biserka Bogović, Mirjana Pajović, Vesna Milović, Marija Lazarević, Jadranka Uzelac, Marijana Mitrović, Katarina Popović, Julijana Kalajanović, Jelena OtaševićDijana Braić i Iva Ćulafić.

Harmonija - Moderna galerija 2014

Članice grupe su bile: Marija Šumić, Vera Bradić, Danica Tomić, Rajka Špadijer, Marika Šuljak, Lana Marović, Ljilja Barac, Ranka Perunović, Ljilja Popović, Naza Benić, Ksenija Nikolić, Jelena Bubanja, Maja Jovanović, Ana Nikezić, Senada Leković, Olga Zenović, Vlasta Barac, Regina Đurić, Emilija Minić, Marija Vučković, Danijela Nikolić, Dušica Vugdelić, Jovana Kapisoda, Slađana Babović i Marija Vujović.

Nekadasnje clanice

U dosadašnjem radu instrumentalna pratnja su bili: Dano Adrović, Irena Radonjić i Marija Martić.

Umjetnički rukovodilac: Mirjana Pajović.

Predsjednica grupe: Branka Medin-Stanić.