Međunarodno takmičenje u debati i besjedništvu

22.11.2019. Budva, hotel Budva, Međunarodno takmičenje u debati i besjedništvu “Budva open 2019” u organizaciji Centra za kreativnu komunikaciju “Logos” Više→