O nama

Razvoj turizma u Budvi uslovio je da se turistička ponuda, osim klasičnih sadržaja, proširi i podigne na veći nivo uvođenjem raznih kulturnim sadržaja. Kako je turistima trebalo prezentovati kulturu ovih krajeva pristupilo se formiranju Kulturnog centra Budve koji je imao zadatak da se bavi osnivanjem i radom kulturnih društava.
Prvo je osnovan KUD “Kanjoš” 1972. godine koji je radio kao folklorno društvo. Ubrzo, javljaju se i druge sekcije pa se tako osniva i Mješoviti gradski hor.

Harmonija - 22. novembra 1985Mješoviti gradski hor

Mješoviti gradski hor se ubzo transformiše i iz njega se izdvaja muška klapa a potom ženska vokalna grupa koja je osnovana 1983. godine kao vokalna grupa KUD “KANJOŠ” iz Budve, u čijem sastavu je radila sve do 1989. godine, kada se osamostalila i dobila ime “Harmonija”.

Zenska vokalna grupa 1988Ženska vokalna grupa 1988. godine

Prvih godina pretežno su na repertoaru bile primorske dalmatinske pjesme koje su inače karakteristične za klapski način pjevanja. Iz godine u godinu repertoar se povećavao, tako da danas vokalna grupa, pored karakterističnog primorskog melosa, na repertoaru ima i kompozicije starih majstora, horske arije iz popularnih opera, starogradske pjesme, izvorne narodne pjesme kao i zabavne melodije.

Harmonija - Trg pjesnika 2007Harmonija, 2007. godine

Veliki rad i upornost, pravilno odabran i stalno proširivan repertoar, dobro pripremani i osmišljeni nastupi imaju za posljedicu da Harmonija postoji treću deceniju i da postane sastavni dio kulturne ponude Budve.

Harmonija - Moderna galerija 2014Harmonija, 2014. godine