Koncert “Harmonija i prijatelji” povodom 25. godina postojanja grupe

20.07.2008.

“GRAD TEATAR CITY – PRVA BANKA CRNE GORE”

MUZIČKI PROGRAM 
Koncert “Harmonija” i prijatelji,  povodom 25. godina postojanja
Ženske vokalne grupe “Harmonija” iz Budve

Na Trgu slikara ispred Starog grada, prigodnim koncertom voklana grupa „Harmonija“ iz Budve proslavila je 25 godina postojanja i rada.

Nastup Harmonije na Trgu sunca povodom 25.godina rada - 1

Razdvajanjem Mješovitog hora 1983. godine koji je postojao u okviru KUD “Kanjoš” formiraju se Ženska i Muška klapa. Ta godina se uzima kao godina osnivanja grupe.

Nastup Harmonije na Trgu sunca povodom 25.godina rada - 2

U sastavu KUD “Kanjoš”, grupa je radila sve do 1989. godine, kada se osamostalila. Poznati novinar i prevodilac Bratislav Kokolj inspirisan legendom o postanku Budve predložio je da ženska vokalna grupa uzme ime “Harmonija”, što su tadašnje članice rado prihvatile.

Nastup Harmonije na Trgu sunca povodom 25.godina rada - 3

Harmonija nije programski orjentisana na klasičan repertoar primorskih klapa, već njeguje raznovrstan melos: pored karakterističnog primorskog melosa, na repertoaru su i kompozicije starih majstora, horske arije iz popularnih opera, starogradske pjesme, izvorne narodne pjesme kao i zabavne melodije.

Nastup Harmonije na Trgu sunca povodom 25.godina rada - 4

Znatan dio repertoara, čine kompozicije za koji je tekst, muziku i aranžman uradila Mirjana Pajović, umjetnički rukovodilac grupe od osnivanja.

Nastup Harmonije na Trgu sunca povodom 25.godina rada - 5

Za 25 godina postojanja i rada, grupa je imala preko hiljadu nastupa: Na samostalnim koncertima, smotrama klapa, festivalima zabavne muzike, TV emisijama i drugim prigodnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu (Podgorica, Beograd, Novi Sad, Zagreb, Sarajevo, Kopenhagen, Minhen, Kil, Budimpešta itd.)

Nastup Harmonije na Trgu sunca povodom 25.godina rada - 6

Ženska vokalna grupa “Harmonija” je snimila jednu audio kasetu i dva CD-a sa mediteranskim melosom. Jedan CD sa instrumentalnom pratnjom i jedan a capella.

Nastup Harmonije na Trgu sunca povodom 25.godina rada - 7