Koncert “Harmonija i prijatelji” povodom 25. godina postojanja grupe

20.07.2008.

“GRAD TEATAR CITY – PRVA BANKA CRNE GORE”

MUZIČKI PROGRAM 
Koncert “Harmonija” i prijatelji,  povodom 25. godina postojanja
Ženske vokalne grupe “Harmonija” iz Budve

Na Trgu slikara ispred Starog grada, prigodnim koncertom voklana grupa „Harmonija“ iz Budve proslavila je 25 godina postojanja i rada. Više→